Μανιτάρια πλευρώτους

Μανιτάρια πλευρώτους

Μανιτάρια πλευρώτους

Διατροφική αξία μανταριών πλευρώτους

Έχει υψηλή θρεπτική και διαιτητική αξία. Οι πρωτείνες που παρέχει είναι υψηλής βιολογικής αξίας, επειδή περιλαμβάνουν όλατα αμινοξέα. Επίσης είναι μια καλλιέργεια απολύτως ελεύθερη από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Θα τα βρείτε όλο τον χρόνο στα καταστήματα τροφίμων νωπά και αποξηραμένα.