Υπόστρωμα/μπλοκ μανιταριών πλευρώτους

Υπόστρωμα/μπλοκ μανιταριών πλευρώτους

Υπόστρωμα/μπλοκ μανιταριών πλευρώτους

Το υπόστρωμα μανιταριών πλευρώτους( μπλοκ καλλιέργειας) είναι η βάση του αντικειμένου μας. Έπειτα από πολλές προσπάθειες καταφέραμε αφενός να είμαστε σε θέση να παράγουμε μία σταθερή ποιότητα υποστρώματος και αφετέρου να λειτουργούμε σε ευρωπαικά πρότυπα με υψηλά στάτνταρ απόδοσης.

Η φιλοσοφία μας είναι :

  • Σταθερότητα στην παραγωγή
  • Σεβασμός στον πελάτη και καταναλώτη
  • Προσωπική επαφή με τους συνεργάτες μας